Zasłanianie zwierzęcej śmierci. Refleksje na marginesach książek Bernda Heinricha

Hanna Mamzer
http://orcid.org/0000-0002-2251-7639

Abstrakt

Books by Bernd Heinrich became very popular literature describing basic rules of functioning of ecosystems. Heinrich describes also working routine of scientists who try to discover those rules. In Heinrich’s writings, I note however a very visible link – which can be defined as covering animals’ death. In my text I try to unmask this fact. I also debate why this method of hiding animals’ death by using euphemisms and understatements is performed.


Słowa kluczowe

animal; death; covering death

Berger, John. Po cóż patrzeć na zwierzęta? In John Berger. O patrzeniu. Translated by Sławomir Sikora. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999: 7-39.

Dąbrowska, Magdalena. Miłość, śmierć i klonowanie. In Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie. Edited by Marzena Kotyczka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2014.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r., Poz. 1507, Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Grandin, Temple, Catherine Johnson. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Jak zapewnić najlepsze życie zwierzętom w naszym otoczeniu. Translated by Krzysztof Puławski. Poznań: Media Rodzina, 2011.

Heinrich, Bernd: Chrapiący ptak. Rodzinna podróż przez stulecie biologii. Translated by Michał Szczubiałka. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.

Heinrich, Bernd: Umysł kruka. Badania i przygody w świecie wilczych ptaków. Translated by Michał Szczubiałka. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.

Heinrich, Bernd. Wieczne życie. O zwierzęcej formie śmierci. Translated by Michał Szczubiałka. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014.

Listos, Piotr. Aspekty prawne uśmiercania, uboju oraz ograniczenia populacji zwierząt w Polsce. https://weterynarianews.pl/aspekty-prawne-usmiercania-uboju-ograniczenia-populacji-zwierzat-polsce/ Accessed January 1, 2019.

O’Brien, Sarah. “Why look at dead animals?” In The Journal of Cinema and Media, vol. 57, no 1, Spring 2016.

Szumiec, A. Wielka historia z ptakami w tle (Bernd Heinrich: „Chrapiący ptak”) In „artPAPIER” 2016, nr 14(302).http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=305&artykul=5647 January 1, 2019


Opublikowane : 2019-12-25


MamzerH. (2019). Zasłanianie zwierzęcej śmierci. Refleksje na marginesach książek Bernda Heinricha. Zoophilologica, (5), 383-388. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.31

Hanna Mamzer 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
http://orcid.org/0000-0002-2251-7639

Hanna Mamzer – dr hab. prof. UAM, pracuje w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemianami współczesnej kultury, socjologicznymi aspektami tożsamości oraz problematyką wielokulturowości, a także szeroko rozumianych zmian społeczno- kulturowych zachodzących w kręgu cywilizacji zachodnio-europejskiej, w szczególności nowymi relacjami społecznymi, także międzygatunkowymi. Autorka wielu publikacji poświęconych tej tematyce. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, Programu Socrates Erasmus, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego. Laureatka akcji stypendialnej „Polityki”, licznych nagród i wyróżnień. Prowadzi szeroko zakrojoną międzynarodową współpracę jako koordynator dwóch międzynarodowych programów poświęconych tematyce senioralnej „Generations” i „Silver Economy” (obydwa w ramach programu Creator Interreg IV). Głosi liczne zagraniczne wykłady gościnne w wielu krajach Europy, Azji, Afryki (RPA i Maroko), Ameryki Południowej (Meksyk) i Stanów Zjednoczonych. Członkini Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach.