Recenzja książki: Barbara J. King: Jak zwierzęta przeżywają żałobę. Przeł. K. Kozłowski. Wydawnictwo Purana, Lutynia 2018


Lange Łucja. (2019). Recenzja książki: Barbara J. King: Jak zwierzęta przeżywają żałobę. Przeł. K. Kozłowski. Wydawnictwo Purana, Lutynia 2018. Zoophilologica, (5), 391-399. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.32

Łucja Lange 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2676-1022

Łucja Lange – mgr, doktorantka w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz na kierunku Humanistyka Cyfrowa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka teatrologii (2004) i etnologii (2015). Bada doświadczenie żałoby po dzieciach i sposoby opisywania doświadczenia choroby terminalnej. Zajmuje się też tematami bezdomności i marginalizacji (zarówno ludzi, jak i zwierząt). Jej zainteresowania naukowe skupiają się na kwestiach różnorodności, gender studies, animal studies oraz antropologii zmysłów i fenomenologicznym ujmowaniu ludzkiego doświadczenia. Jest autorką książki Antropolog jako audytor wewnętrzny (Łódź 2016) oraz współredaktorką i wydawczynią e-książek Bezdomność w Łodzi (2016), Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna (2017). Psycholożka zwierząt, konserwatorka, fotograficzka, redaktorka naczelna internetowego magazynu sztuki (Mega*Zine Lost&Found). W przeszłości księgowa i audytorka wewnętrzna.