CO(2) z t ąZiemią? Klimatologiczna misja specjalna. [Recenzja książki: Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaś, Szymon Malinowski: Nauka o klimacie. Wydawnictwo Sonia Draga & Nieoczywiste, Katowice 2018]


Wężowicz-ZiółkowskaD. (2019). CO(2) z t ąZiemią? Klimatologiczna misja specjalna. [Recenzja książki: Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaś, Szymon Malinowski: Nauka o klimacie. Wydawnictwo Sonia Draga & Nieoczywiste, Katowice 2018]. Zoophilologica, (5), 401-406. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.33

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0001-8423-9198

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska – dr hab. nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Kulturoznawca, folkloroznawca, teoretyk kultury. Autorka ponad 150 artykułów naukowych oraz wielu monografii autorskich i współautorskich (m.in. Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008; Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, Katowice 2009; Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, Katowice 2013; Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, Katowice 2014; Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, Katowice 2016). W badaniach skupiona na ontologii idei i metodologii badań nad ich szerzeniem oraz biologicznych uwarunkowaniach kultury, ze szczególnym uwzględnieniem memetyki. Redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, redaktor serii naukowej „Studia o Kulturze” Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.