Sprawozdanie z X Forum Etycznego Moralny status zwierząt

Marcin Urbaniak
https://orcid.org/0000-0003-0837-5889

Abstrakt

Dziesiąta edycja Forum Etycznego, zatytułowana Moralny status zwierząt, odbyła się w dniach 20–22 czerwca 2018 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2. Był to jubileusz, gdyż Forum Etyczne odbywa się – z inicjatywy dr hab. prof. UP Doroty Probuckiej – już od 1998 roku, regularnie co dwa lata. Warto przypomnieć, że temat przewodni każdego dotychczasowego Forum Etycznego był odmienny, jednak zawsze związany z moralnością oraz wartościami etycznymi, jak Etyka i odpowiedzialność czy Współczesne oblicza dobra.Opublikowane : 2019-12-25


UrbaniakM. (2019). Sprawozdanie z X Forum Etycznego Moralny status zwierząt. Zoophilologica, (5), 417-419. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.35

Marcin Urbaniak 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0837-5889

Marcin Urbaniak – dr, adiunkt w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, zajmuje się etyką środowiskową, neuroetyką, moralnością w świecie zwierząt, a także epistemologią ewolucyjną. Organizator cyklicznych konferencji naukowych, poświęconych zagadnieniom dobrostanu i praw zwierząt oraz ochrony przyrody; autor publikacji z zakresu etyki, ekologii, filozofii umysłu i ewolucji. Prywatnie realizuje się jako aktywista społeczny, działając w organizacjach pozarządowych, w których zajmuje się edukacją ekologiczną, jak również koordynacją kampanii i projektów na rzecz zwierząt oraz przyrody.