Donald Wesling: Animal Perception and Literary Language. Palgrave Studies in Animals and Literature. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 286 pp.


CzarnowusA. (2019). Donald Wesling: Animal Perception and Literary Language. Palgrave Studies in Animals and Literature. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 286 pp. Zoophilologica, (5), 427-428. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.37

Anna Czarnowus 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2832-1351

Anna Czarnowus – dr hab., adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wykłada głównie literaturę angielską. Specjalizuje się w literaturze średnioangielskiej oraz mediewalizmach. Opublikowała dwie monografie: Inscription on the Body: Monstrous Children in Middle English Literature (Katowice 2009) i Fantasies of the Other’s Body: Monstrous Children in Middle English Literature (Peter Lang, 2013). Do tej pory publikowała na temat Chaucera, romansu średnioangielskiego oraz perspektywy gender i postkolonialnej w literaturze średniowiecznej. Ostatnio pracuje nad mediewalizmami kanadyjskimi i nowozelandzkimi. Interesuje ją także historia emocji i teoria afektu, również powiązana z ekokrytyką. Jest członkiem Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, Society for the History of Emotions, International Association for Robin Hood Studies oraz Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Współpracuje z Zespołem Badawczym „Badania nad Kulturą Dawną” na Uniwersytecie Warszawskim.