[1]
ElżanowskiA. 2023. Ubój rytualny jest niehumanitarny. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. 2 (12) (grudz. 2023), 1-18. DOI:https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.11.