[1]
PiechotaD. 2015. (Re)wizje naturalizmu w świetle badań nad zwierzętami (animal studies). Rekonesans. Zoophilologica. 1 (grudz. 2015), 165-173.