[1]
KończalK. 2015. Mieszkańcy „opacznego miniaturowego uniwersum”. Zwierzęta w twórczości W.G. Sebalda. Zoophilologica. 1 (grudz. 2015), 227-250.