[1]
Tymieniecka-SuchanekJ. 2015. Wokół tajemnic zwierzęcego umysłu [Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell: Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze. Tłum. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków 2015 (miękka oprawa, 359 stron)]. Zoophilologica. 1 (grudz. 2015), 329-330.