[1]
Tymieniecka-SuchanekJ. 2016. O zwrocie zwierzęcym we współczesnej Rosji [Альманах „Русский мiръ. Пространство и время русской культуры”. Мiръ животных. Тематический выпуск. «Русская культура», Санкт- -Петербург 2015 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w twardej oprawie, 379 stron)]. Zoophilologica. 2 (grudz. 2016), 313-316.