[1]
NaplochaA. 2018. Obserwowanie cierpienia? O traumatyczności doświadczeń dzieci i zwierząt związanych z polowaniami na podstawie wybranych utworów literackich. Zoophilologica. 4 (grudz. 2018), 245-258.