[1]
HelmanA. 2018. Polowanie jako spektakl i metafora: rola scen myƛliwskich w filmach fabularnych. Zoophilologica. 4 (grudz. 2018), 271-292.