[1]
TrusewiczK. 2018. Sprawozdanie z konferencji „Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy", Poznań, 23–24 października 2017. Zoophilologica. 4 (grudz. 2018), 361-365.