[1]
BłaszczakM. 2019. „Zdychanie” czy „umieranie”? – estetyczny i etyczny wymiar śmierci we współczesnej twórczości dramaturgicznej. Zoophilologica. 5 (grudz. 2019), 237-252. DOI:https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.19.