[1]
SchollenbergerJ. 2019. Sen, śmierć i chart. Doświadczenie pasywności w obrazach Luciana Freuda. Zoophilologica. 5 (grudz. 2019), 333-341. DOI:https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.27.