(1)
MazurekB. Językowy Obraz świni W Języku Hiszpańskim. Analiza Na Podstawie Materiału Leksykograficznego. ZOOPHILOLOGICA 2023, 1-15.