(1)
KopciewiczL.; WelencM. COVID I Zwierzęta. Zwierzęco-Ludzka Rodzinność I Zwierzęca Przestrzeń Miejska W Czasach Pandemii. ZOOPHILOLOGICA 2023, 1-20.