(1)
KnopikA. Nagrobki Zwierzęce Jana Gawińskiego W Perspektywie Ekokrytyki. ZOOPHILOLOGICA 2023, 1-15.