(1)
KopańskaK. W Kierunku Animalizmu. Relacja Człowiek–zwierzę W Powieści Filelfo L’assemblea Degli Animali. ZOOPHILOLOGICA 2023, 1-21.