(1)
KaczyńskaE. Świadectwo Eliana O Rogatych Zwierzętach Indii. ZOOPHILOLOGICA 2023, 1-21.