(1)
ElżanowskiA. Prześladowanie Zwierzęcych Imigrantów. ZOOPHILOLOGICA 2023, 1-25.