(1)
Tymieniecka-SuchanekJ. Od Redakcji. ZOOPHILOLOGICA 2023, 1-2.