(1)
SingerP.; KozhevnikovD.; KozhevnikovaM. Wszystkie Zwierzęta Są Równe… Czyli Dlaczego Zasada Etyczna, Na Której Opiera Się Ludzka Równość, Wymaga Od Nas Także Równego Traktowania Zwierząt. ZOOPHILOLOGICA 2023, 1-9.