(1)
ElżanowskiA. Ubój Rytualny Jest Niehumanitarny. ZOOPHILOLOGICA 2023, 1-18.