(1)
ZoophilologicaR. Strona Tytułowa I Spis Treści. ZPJAS 2015, 1-5.