(1)
KrupińskiP. Słoń A sprawa Literaturoznawców, Czyli O zoofilologii Słów Kilka. Rekonesans. ZPJAS 2015, 13-23.