(1)
Wężowicz-ZiółkowskaD. Jak to Jest Być Nietoperzem? Refleksje Przy Lekturze Eseju Thomasa Nagela. ZPJAS 2015, 83-94.