(1)
KorpikiewiczH. Rola Obrazów Mentalnych W Procesie Myślenia Zwierząt. Czy Język Jest Warunkiem Koniecznym Myślenia?. ZPJAS 2015, 109-132.