(1)
NowakT. Przyczynek Do Studiów Nad Biologiczną Ewolucją Komunikacji. Na Tropie Pewnej Hipotezy. ZPJAS 2015, 133-147.