(1)
NikitinaE. Naturalna Technika: Swarming I Komunikacja Mińôdzygatunkowa. ZPJAS 2015, 149-163.