(1)
PiechotaD. (Re)wizje Naturalizmu W świetle Badań Nad Zwierzętami (animal Studies). Rekonesans. ZPJAS 2015, 165-173.