(1)
KotyczkaM. Kobiety, Psy I koty. Domowa Koegzystencja Ludzi I zwierząt W literaturze Familijnej. ZPJAS 2015, 175-194.