(1)
RoeskeM. Ludzkie I Nie-Ludzkie. Antropologia Czesława Miłosza: Człowiek Wobec Zwierząt. ZPJAS 2015, 195-205.