(1)
PawletkoB. Cicho Sza. O (nie)ludzkim Obliczu Blokady Leningradu. ZPJAS 2015, 295-306.