(1)
BarczA. I Zwierzęta Mają Historię… O Książce Érica Barataya. ZPJAS 2015, 309-316.