(1)
GzyraD. Od Teorii Etycznej Do Politycznej [Sue Donaldson, Will Kymlicka: Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights. Oxford University Press, 2011 (publikacja Anglojęzyczna W Miękkiej Oprawie, 352 Strony)]. ZPJAS 2015, 327-328.