(1)
SławekT. Blisko Ziemi. Kilka Lekcji Jeża. ZPJAS 2015, 45-60.