(1)
WeslingD. Timothy Morton W Kontekście Ekokrytyki Materialnej. ZPJAS 2015, 61-69.