(1)
Tymieniecka-SuchanekJ. Wprowadzenie. ZPJAS 2015, 9.