(1)
GzyraD. Problem Dopuszczalności Stosowania Przemocy W obronie Zwierząt W Teorii Praw Zwierząt Toma Regana. ZPJAS 2015, 71-82.