(1)
KrzykawskiM. Nagie życie Zwierząt. O Wartości Użytkowej Giorgio Agambena. ZPJAS 2015, 95-108.