(1)
FilipowiczA. Za Pan Brat Ze ślimakiem. O Pewnym Zwierzęcym Motywie W poezji Ryszarda Krynickiego. ZPJAS 2015, 207-226.