(1)
SzatanikZ. Czy (też Nie) Zwierzęta. Rozważania Nad Zwierzęcością W Poezji Lorny Crozier. ZPJAS 2015, 251-261.