(1)
Tymieniecka-SuchanekJ. Wokół Tajemnic Zwierzęcego Umysłu [Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell: Tajemnice Umysłów Zwierząt. Ewolucja, Zachowanie I Procesy Poznawcze. Tłum. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków 2015 (miękka Oprawa, 359 Stron)]. ZPJAS 2015, 329-330.