(1)
Mitek‑DziembaA. Myślistwo I Religia. O Religioznawczej Ocenie Praktyk łowieckich W Perspektywie Animal Studies. ZPJAS 2018, 71-87.