(1)
SkubałaP. Czy Polowania W Dzisiejszym świecie Mają Rację Bytu?. ZPJAS 2018, 105-119.