(1)
ElżanowskiA. Motywacja I Moralność łowiecka. ZPJAS 2018, 121-134.