(1)
WęsławskiJ. Trzy Kultury I Aksjologia Przyrody. Dążenie Do Racjonalności Dyskusji O Eksploatacji środowiska Naturalnego. ZPJAS 2018, 181-188.