(1)
NaplochaA. Obserwowanie Cierpienia? O Traumatyczności Doświadczeń Dzieci I Zwierząt Związanych Z Polowaniami Na Podstawie Wybranych Utworów Literackich. ZPJAS 2018, 245-258.