(1)
HelmanA. Polowanie Jako Spektakl I Metafora: Rola Scen Myƛliwskich W Filmach Fabularnych. ZPJAS 2018, 271-292.